Mùa Xuân Lá Khô - Tuấn Vũ

1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

Nhạc chờ Viettel

, soạn tin:

DKU gửi 8577

2. Cài đặt bài hát này làm nhạc chờ Viettel, soạn tin theo cú pháp:

BHU muaxuanlakho gửi 8577

Hướng dẫn:
- Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Viettel thì bỏ qua bước 1 Đăng ký
- Tên bài hát: Soạn tin theo cú pháp không dấu, không khoảng cách
- Vd: Bạn tải Hàn Mặc Tử soạn tin BHU hanmactu gửi 8577
- Mọi chi tiết xin liên hệ 1900561505.
1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

Nhạc chờ Vinaphone

, soạn tin:

DKU gửi 8577

2. Cài đặt bài hát này làm nhạc chờ Vinaphone, soạn tin theo cú pháp:

BHU muaxuanlakho gửi 8577

Hướng dẫn:
- Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Vinaphone thì bỏ qua bước 1 Đăng ký
- Tên bài hát: Soạn theo cú pháp không dấu, không khoảng cách
- Vd: Bạn tải Hàn Mặc Tử soạn tin BHU hanmactu gửi 8577
- Mọi chi tiết xin liên hệ 1900561505.
1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

Nhạc chờ Mobifone

, soạn tin:

DKU gửi 8577

2. Cài đặt bài hát này làm nhạc chờ Mobifone, soạn tin theo cú pháp:

BHU muaxuanlakho gửi 8577

Hướng dẫn:
- Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Mobifone thì bỏ qua bước 1 Đăng ký
- Tên bài hát: Soạn theo cú pháp không dấu, không khoảng cách
- Vd: Bạn tải Hàn Mặc Tử soạn tin BHU hanmactu gửi 8577
- Mọi chi tiết xin liên hệ 1900561505.
1. Đăng ký sử dụng dịch vụ

Nhạc chờ Vietnamobile

, soạn tin:

DKU gửi 8577

2. Cài đặt bài hát này làm nhạc chờ Vietnamobile, soạn tin theo cú pháp:

BHU muaxuanlakho gửi 8577

Hướng dẫn:
- Nếu đã là thuê bao nhạc chờ của Vietnamobile thì bỏ qua bước 1 Đăng ký
- Tên bài hát: Soạn theo cú pháp không dấu, không khoảng cách
- Vd: Bạn tải Hàn Mặc Tử soạn tin BHU hanmactu gửi 8577
- Mọi chi tiết xin liên hệ 1900561505.