Lệ Quyên - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 625 | Lượt tải: 119
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 292 | Lượt tải: 51
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 330 | Lượt tải: 52
Trình bày: Lệ Quyên, Thái Châu | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 480 | Lượt tải: 59
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 362 | Lượt tải: 62
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 316 | Lượt tải: 56
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 306 | Lượt tải: 44
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 226 | Lượt tải: 40
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 290 | Lượt tải: 45
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 204 | Lượt tải: 37
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 202 | Lượt tải: 31
Trình bày: Lệ Quyên, Hồ Trung Dũng | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 245 | Lượt tải: 24
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 199 | Lượt tải: 22
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 196 | Lượt tải: 27
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 361 | Lượt tải: 30