Lệ Quyên - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 7.915 | Lượt tải: 2.601
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 11.388 | Lượt tải: 3.241
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 6.086 | Lượt tải: 1.589
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 8.160 | Lượt tải: 1.388
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.986 | Lượt tải: 1.462
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.434 | Lượt tải: 750
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.853 | Lượt tải: 582
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.457 | Lượt tải: 688
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.929 | Lượt tải: 535
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.676 | Lượt tải: 561
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.014 | Lượt tải: 686