Lệ Quyên - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 162 | Lượt tải: 23
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 98 | Lượt tải: 13
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 70 | Lượt tải: 12
Trình bày: Lệ Quyên, Thái Châu | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 87 | Lượt tải: 7
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 61 | Lượt tải: 10
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 65 | Lượt tải: 6
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 91 | Lượt tải: 10
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 48 | Lượt tải: 6
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 57 | Lượt tải: 7
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 31 | Lượt tải: 4
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 50 | Lượt tải: 6
Trình bày: Lệ Quyên, Hồ Trung Dũng | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 25 | Lượt tải: 6
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 64 | Lượt tải: 2
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 71 | Lượt tải: 6
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 35 | Lượt tải: 4