Lệ Quyên - Nghe Nhạc Lệ Quyên Chọn Lọc

Ca sĩ Lệ Quyên

Ca sĩ Lệ Quyên
Tên thật: Vũ Lệ Quyên

Ngày sinh: 02/04 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Album Lệ Quyên

Nghe Nhạc Lệ Quyên

Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 7.487 | Lượt tải: 2.490
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 10.499 | Lượt tải: 3.124
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 5.729 | Lượt tải: 1.503
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 7.422 | Lượt tải: 1.336
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.778 | Lượt tải: 1.388
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.077 | Lượt tải: 676
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 3.444 | Lượt tải: 511
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 4.034 | Lượt tải: 597
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.711 | Lượt tải: 473
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.526 | Lượt tải: 502
Trình bày: Lệ Quyên | Thể loại: Nhạc Trữ Tình
Lượt nghe: 2.800 | Lượt tải: 603